Kontakt

Kontakt

Małgosia  Januszczyk Siemieniuk
Tel. +48 505 182 184
e-mail:malgorzata.siemieniuk@o2.pl
Sesje indywidualne i warsztaty stacjonarne prowadzę w Olsztynie i Rusi k/Olsztyna.

Facebook